Mag het iets eenvoudiger?

 

Een open deur, maar toch: de belangrijkste eis aan een tekst, is dat de lezer de boodschap begrijpt. Als dat niet het geval is, heeft de schrijver een probleem – de lezer verander je niet. Een manier om tot een heldere tekst te komen, is schrijven op taalniveau B1.

Schrijven op taalniveau B1 maakt teksten concreet en eenduidig. De zinsstructuur is overzichtelijk en alle ballast blijft achterwege. Daardoor zijn deze teksten voor bijna iedereen te begrijpen, zonder dat ze neerbuigend van toon zijn. Ook een lezer met een meer dan gemiddelde taalvaardigheid neemt doorgaans geen aanstoot aan teksten die op dit taalniveau zijn geschreven. Sterker nog: ook wie bijvoorbeeld gewend is de NRC te lezen, vindt het alleen maar prettig als teksten helder en concreet zijn.

Taalniveau B1: schrijven en trainen
Schrijven op taalniveau B1 is gelukkig bezig met een flinke opmars. Overheden, banken, verzekeraars en andere organisaties die grote publieksgroepen bereiken gaan ertoe over. Regelmatig voer ik dan ook schrijfopdrachten uit waarbij taalniveau B1 als eis geldt. Daarnaast geef ik trainingen waarin ik anderen leer om te schrijven op dit taalniveau. Want vaak moet de knop om: het feit dat we het liefst teksten lezen op B1-niveau, betekent niet dat we als schrijver altijd vanzelf voor overzichtelijke zinnen en duidelijke begrippen kiezen.

‘Schrijf het maar op in jip-en-janneke-taal’. Als ik érgens allergisch voor ben…
Jip en Janneke is voor jonge kinderen, en dus waarschijnlijk niet voor de doelgroep die je wilt bereiken. Wat ik wél voor je kan doen, is de boodschap zó verwoorden dat een breed publiek begrijpt wat je bedoelt. En natuurlijk kan ik je dat tijdens een training ook leren. Meer weten? Maak een afspraak.

Bellen?

06 46 033 026

Bezoeken?

Buitenmolenstraat 10
4101 CJ  Culemborg