Corporate brochure

UNETO-VNI, brancheorganisatie voor installateurs en winkeliers in de elektrotechnische sector

Hoewel vaak niet zichtbaar, is techniek alom aanwezig. De economische en maatschappelijke betekenis ervan neemt nog steeds toe. De corporate brochure toont en beschrijft het belang van techniek voor de samenleving en de wijze waarop UNETO-VNI de belangen van ondernemers behartigt. De tweede brochure laat zien wat de meerwaarde is van het lidmaatschap. Voor beide vervaardigde ik de teksten, op basis van gesprekken, interviews en aangeleverde documentatie.