Jaarverslag

Woningcorporatie Portaal

De opdracht is simpel: beschrijf in zo helder mogelijke bewoordingen wat Portaal het afgelopen jaar heeft gedaan om zijn maatschappelijke doelstelling te realiseren: het huisvesten van mensen met een krappe beurs. In een wereld die bol staat van de volkshuisvestelijke en financiële termen is dat elk jaar opnieuw een uitdaging.