Training piramideschrijven

Woningcorporatie Portaal

Beleidsnotities vormen geen koffietafellectuur en liggen ook niet op nachtkastjes: de ontvanger leest ze niet voor z’n lol, maar omdat hij of zij zich wil voorbereiden op een gedachtewisseling. Of op basis van de notitie een besluit moet nemen.
Beleidsnotities moeten dus precies díé informatie bevatten die de lezer nodig heeft. Niet te veel, niet te weinig. Piramideschrijven leent zich daar goed voor. Wie deze methodiek toepast, begint met de hoofdboodschap, en komt pas dan met de onderbouwing. In twee dagdelen maakte ik een groep van circa 25 medewerkers van Portaal met deze methodiek vertrouwd. In aanvulling daarop krijgt een aantal veelschrijvers schrijfcoaching on the job.