Beleidsagenda Energietransitie

Provincie Noord-Holland

Als tekstschrijver krijg je doorgaans een briefing op het moment dat de inhoud volledig bekend is. Hier ging het (bewust) anders. Samen met het Team Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland schreef ik de tekst voor de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020. Ik bracht de vele puzzelstukjes samen en legde ze op hun plaats, verwoordde wat ik hoorde en zag, en hielp een overkoepelende visie en ambitie te formuleren. De eerste tekst was natuurlijk niet meteen het eindstation, maar diende vooral om de discussie te voeden en het denken te scherpen. Waarna ik de pen weer oppakte. Zo kreeg de agenda stap voor stap gestalte en ontstond een helder geschreven beleidsnotitie met een consequente redeneerlijn. Ik kijk terug op een bijzonder (interactief) proces, met een mooi resultaat.