Positioneringsbrochure

Aedes, brancheorganisatie van woningcorporaties

We vinden het normaal om een fatsoenlijk dak boven ons hoofd te hebben, maar niet iedereen kan daarvoor op de gewone woningmarkt terecht. Daarom zijn er woningcorporaties. Deze brochure vertelt hoe ze werken, met welke regels ze te maken hebben en hoe belangrijk het is dat ze er zijn. Zelfbewust en overtuigend, zonder zich op de borst te kloppen. Doelgroep: bestuurders en beleidsmakers bij gemeenten. Zij werken immers steeds meer met corporaties samen. De uitdaging: hoe geef je in heldere bewoordingen inzicht in de complexe omgeving waarin corporaties werken?