Jubileumboek

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Natuurlijk, een historische tijdlijn mocht niet ontbreken. Maar we waren het er snel over eens dat we méér wilden dan alleen terugblikken. Een serie interviews met kopstukken uit de polder vormt een belangrijk bestanddeel van dit feestelijke boek. Aan het woord komen onder meer Alexander Rinnooy Kan, Agnes Jongerius, Bernard Wientjes en Piet Hein Donner. Zij duiden niet alleen de betekenis van de Nederlandse uitzendsector, maar geven ook hun visie op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de rol die flexibel werk inneemt. Ik dacht mee over het concept en de vormgeving en verzorgde de journalistieke productie.